Noord-West, vrijdag 22 Maart 2019

Nieuws
Actueel
Oproepen !!
Programma Den Hoender
Archief

De wijk
Bezoek Noord-West
Wijkplatform
Bedrijven
Gebiedspanel
TIPS »
JEUGDCARNAVAL
Programma Wijkgebouw Den Hoender
Wat is er te doen


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Nieuws > Actueel << Terug naar vorige pagina

Actueel

NOORD-WEST OP ZIJN BEST
Uitgegeven: 02-01-2017

Stand van zaken "Noord-West op zijn Best"


Stand van zaken "Noord-West op zijn Best"

 

Tijdens de 3e wijkbijeenkomst op 12 oktober j.l. in Basisschool de Toverbal kon Tom

Vaessen weer zo'n 40 wijkbewoners welkom heten, die een bijdrage wilde leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. De aanwezig konden zich verde- len over een drietal onderwerpen die hen aanspraken t.w. wijkraad 2.0, Veiligheid in de wijk en Samenleven in de wijk. Op het eind van de avond presenteerde de drie "kartrekkers" het resultaat van de gesprekken en welk vervolg er aan wordt gege- ven.

 

De gespreksgroep Wijkraad 2.0 (kartrekker Rob Grootjans) stelde voor om de ver-

enigingen en stichtingen in de wijk meer te betrekken bij activiteiten van de wijkraad en wijkblad; de deelnemers aan de gespreksgroep Veiligheid in de wijk (kartrek- ker Anneke Beekers) wilde met name het te hard rijden op de St. Ursulastraat als eerste aanpakken alsmede de verlichting in de wijk en tenslotte de gespreksgroep Samenleven in de wijk (kartrekker Brenda Branje) had een drietal zaken waar men aandacht aan wilde besteden: nieuwkomers welkom heten in de wijk, een eetpunt creëren in de wijk en het helpen aanpakken van verwaarloosde tuintjes.

Inmiddels hebben de eerste vervolgbesprekingen plaatsgevonden en kunnen we hopelijk in de volgende editie van het wijkblad dan wel bij de Nieuwjaarsreceptie op 7 januari a.s. al wat resultaten laten horen.
Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing