West-Zuid, dinsdag 21 Mei 2019

Wijkplatform
Notulen actueel
Notulen archief
Statuten
Contact

De wijk
Bezoek West-Zuid
Nieuws
Bedrijven
TIPS »
Wijkraad vergadering


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Wijkplatform > Notulen actueel << Terug naar vorige pagina

Notulen actueel

Notulen vergadering 19-03-2018
Uitgegeven: 2018-04-17

Verslag Wijkraad West-Zuid vergadering 19-3-2018 in Raayland Aanwezig; Marc Oosting , Tiny Hendriks-Lemmen, Ernst Brecheisen, René Geurts Teun van Gelder (Synthese), Marivi Claessens (Gemeente), Afwezig; Ilse Beumer, Martijn Nooijen Verslag 15-1-2018; * Geen inhoudelijke opmerkingen. Opmerking vooraf; * Marivi Claessens (contactpersoon gemeente) wil graag op de hoogte gehouden worden en ontvangt graag alle stukken zodat ze de wijkraad zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Website; * Geen nieuws op dit moment. 28 mei staat het weer op de agenda. Morgen (20 maart) is het wijkradenoverleg. Marivi informeert intern wat de stand van zaken is en maakt kenbaar dat de ontwikkeling voor onze wijkraad (te) lang duurt. Smile Venray; * Het probleem met de fietser/brommers bij het fietspad bij woning Kruisstraat 11 op de hoek Kruisstraat- St. Antoniusstraat is nog steeds niet opgelost. Het blijft een gevaarlijk punt. René en Tiny maken een afspraak met Smile om de gevaarlijke situatie te bespreken. Misschien komt er dan wel een oplossing. Verslagprocedure; * Iedereen graag reactie geven, al is het maar een goedkeuring. Binnen de afgesproken tijd. Als de tijd verstreken is volgt een reactie van de notulist en stuurt of de laatste versie of geeft door aan Tiny dat het verslag klaar is om te versturen. Hondenspeelweide; * Er is besloten om de aanleg niet verder voort te zetten. Het geld wordt teruggestort naar de gemeente. Parkeerproblemen, San Damiano, overlast coffeeshop; * Er is een voorstel gedaan voor 7 parkeerplaatsen aan de zuidkant van de Paterslaan door de gemeente maar daar is protest over aangediend door bewoners. Op dit moment gebeurt er niets meer totdat er overleg is gepleegd met de werkgroep. Er worden wel extra parkeerplekken gecreëerd achter “van de Mortel” met als resultaat dat er 6 á 7 parkeerplaatsen bij komen. * Het bezwaar dat is aangetekend voor bouwplannen voor San Damiano, eerst bij de gemeente en vervolgens bij de rechter. Het bezwaar maakt geen kans volgens advocaten en doorzetten zou veel kosten voor de inwoners. Hier wordt het bij gelaten. De wijk en wijkraad is niet betrokken bij het ontwerp van de plannen. Dit neemt de wijkraad de gemeente wel wat kwalijk. Er is geen goed gesprek met de direct betrokken bewoners (van te voren) gevoerd. Stagiaires hebben een onderzoek gedaan naar nieuwkomers in de wijk met een GGZ achtergrond; * Enquête die zijn rondgegaan. Uit het onderzoek is gebleken dat de wijkbewoners van Venray Zuid-West bereid zijn om de mensen met een GGZ achtergrond op te nemen in de wijk. Er heerst een betrokkenheid bij de wijkbewoners van Zuid-West Venray omtrent de nieuwe wijkbewoners. Wijkbewoners willen graag georganiseerd kennis maken. De groep wijkbewoners die geen kennismaking willen, vinden dat de wijkbewoners op een rustige manier onderdeel kunnen worden van de wijk. Er is ruimte bij diverse wijkbewoners, waaronder ouderen, die graag hun steentje bijdragen. Verantwoording/financieel jaarverslag 2017; * Bij het verslag van de vorige vergadering is het jaarverslag toegevoegd ter verantwoording aan de bewoners. Actiepunt: volgend jaar gebruiken we de vorm van verslag die de gemeente heeft aangedragen. * Budget voor de nieuwe activiteit “Wandelen” is aangevraagd. Het bestuur heeft dit goedgekeurd. Vergadering gaat er mee akkoord. Actiepunt; Ilse maakt de volgende vergadering een overzicht welke budgetten er al zijn uitgegeven van de begrote kosten van € 3000,=. Speeltuin Kruisstraat; * De aanvraag voor de uitbreiding en goedkeuring door de gemeente gaat de goede kant op. Volgende vergadering valt daar wat meer over te zeggen. Mededelingen; * Glasweb? Het leeft niet binnen het centrum. Optisport en The B willen graag glasvezel. Nadelen voor deze wijk is dat de wijk wat verouderd is, voordeel is dat het ook voor Raayland is. Marc nodigt Glasweb uit om de interesse van de wijk kenbaar te maken en kijkt wat de wijkraad en Glasweb hierin kan betekenen. * Vorig jaar heeft er een team uit deze wijk meegedaan met voetbaltoernooi van VVV streetleague. Als er dit jaar weer interesse is, laat het de wijkraad weten! * Nieuwe wijkagenten presenteren zich morgen (20 maart) bij het wijkradenoverleg. De wijkraad zou graag een korte presentatie willen van de wijkagenten (foto, naam, contactgegevens en een achtergrond verhaal). * Ernst stelt maandagavond voor aan het Islamitisch Centrum, om eens langs te komen met een aantal bestuurders Wijkraad. We horen wanneer dit eventueel kan. * René stuurt het laatste verslag naar Tiny zodat ze het kan verspreiden in de wijk. * Teun zorgt nog voor grijpstokken om het schoon te houden. * Secretariaat overdragen van René is besproken en bijna zover. Er zijn verschillende mensen uit de wijk gevraagd, maar vooralsnog is er geen kandidaat gevonden. Tiny voegt een extra blaadje toe, bij het rondbrengen van het verslag, met de tekst voor de vacature van secretaris die Marc maakt.
Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing